Tudástár

Tudástár oldalunkon próbáljuk közérthetően elmagyarázni banki fogalmak jelentését, esetleges kockázatait. Fontos, a jelen oldalon található fogalmak mindössze magyarázatként szolgálnak, nem módosítják a Bankok mindenkori hirdetményeit, valamint Általános Szerződési Feltételeit és az esetlegesen érvényben lévő hatályos Magyar Jogszabályokat!

Adós

Természetes vagy jogi személy az, aki jogosult a bankok szolgáltatásainak igénybevételére és kölcsönszerződés alapján meghatározott pénzösszeget bocsátanak a rendelkezésére.

Adósminősítés

Az ügyfelek hitelképességének megállapításához a bankok különböző minősítési rendszerek segítségével megállapítják az adós hitelképességét, ezzel csökkentve a saját pénzkihelyezésük megtérülési kockázatát. A minősítés keretén belül feltárják az adós/adósok teljes pénzügyi helyzetét, az igazolható jövedelmeiket, valamint jelzálog típusú hiteleknél a fedezetet nyújtó ingatlan kondícióit. A jövedelem és ingatlan vizsgálatán kívül fontos szempont az ügyfél jövedelemterhelése és háztartása havi rendszerességű kiadásainak vizsgálata is.

A fő szempontokon kívül a minősítést igaz kevésbe, de befolyásolhatják egyéb adatok is: ingatlan elhelyezkedésének adatai, iskolai végzettség, ingatlan és gépjármű vagyonok értéke, egyéb megtakarítások vagy befektetések megléte. Ezek együttes vizsgálata alapján megállapítható, az ügyfél hitelképessége, valamint az, hogy milyen összegű hitelt kaphat és azt milyen kondíciókkal veheti igénybe. Értelemszerűen minél jobb a minősítés annál kedvezőbb kamatozású hitelre lehetünk jogosultak.

Adóstárs

Természetes vagy jogi személy, aki a hitel/kölcsön és járulékai visszafizetéséért egyetemlegesen felelős az adóssal, azaz ugyanabban a mértékben terhelik az adóstársat a kötelezettségek, mint az adóst.

Albetétesítés

A társasházi lakások földhivatali (telekkönyvi) nyilvántartásba vételére vonatkozó kifejezés. Az a földhivatali eljárás melynek során az egyes lakások alszámot kapnak. Az albetét számok az egyes lakások külön helyrajzi számai lesznek, mely alapján a lakás egyedileg beazonosítható. Albetétesítés csak jogerős használatbavételi engedély alapján indítható.

Annuitás

Az annuitásos hitel egy olyan hitel visszafizetési mód, amelynek során a kamatperiódusokon belül azonos összegű törlesztő részletet kell fizetni. A magyarországi bankok szinte kivétel nélkül ezt a számítási módot alkalmazzák. A számítással a futamidő során törlesztő részletről törlesztő részletre egyre kisebb arányú lesz a kamat és egyre nagyobb arányú a tőketartalom. Az annuitásos számítás legnagyobb hátránya, hogy a hosszabb futamidő nagyobb teljes várható visszafizetést eredményez.

Devizakülföldi

Az a természetes személy, aki nem rendelkezik és nem is rendelkezhet az illetékes magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvánnyal.

Élettárs

Házasságkötés nélkül, érzelmi és gazdasági közösségben élő személyek.

Elidegenítési és terhelési tilalom

Egy a földhivatali ingatlan nyilvántartásban bejegyzett jog, amely a tulajdonnal való rendelkezés jogát hivatott korlátozni. Lakossági jelzáloghitelek esetében a jelzálogjog védelmére létesül, a tilalom alapján a tulajdonjogot nem lehet másra átruházni. Alapja általában bírósági határozat vagy jogszabály, de lehet erre irányuló szerződés is.

Előbírálat

A bankszektorban a lakossági ügyfeleknek lehetőségük van egy esetleges ingatlan vásárlás előtt úgynevezett hitel előbírálatra. Ez egy biztonságos módja a hitel felvételnek olyan esetekben, amikor nagyobb összegű foglalót kockáztatunk ingatlan vásárlás esetén. Természetesen ugyanez a szolgáltatás vállalati ügyfelek esetén is elérhető. A hitel előbírálat viszont nem jelent hitel ígérvényt is egyben, a hitelek ezen fázisában ugyanis a banknak még ismeretlen tényezők is vannak az ügyletben. Ebből kifolyólag a hitel bírálati folyamatnak minden esetben végig kell menjen, ez után lehetséges – igény esetén – hitelígérvény kiadása.

Előleg

A foglalóval ellentétben az ingatlan adásvételi szerződésekben alkalmazott előleg nem a szerződést biztosító mellékkötelezettség.
Jogilag ez is vételár részletet jelent, viszont a szerződés bármely okból történő meghiúsulása esetén az előleg teljes összege visszajár.

Szakértőnk tanácsára van szüksége
hitelfelvétellel kapcsolatban?

Előfoglaló

Az előfoglaló jogi természete hasonló a foglaló jogi természetéhez. Egy esetleges vevő oldali elállás esetén vevő elveszti ezt az összeget, eladói visszalépés esetén pedig az összeg dupláját kell visszafizetnie. A különbség a foglaló és előfoglaló között abban rejlik, hogy előfoglalót még az ingatlan adásvételi szerződés aláírása előtt adunk eladónak, ez rendszerint egy jelképes összeg – szokásjog szerint a vételár 1%-a -, mellyel az ingatlant tudjuk foglalni addig, még az ügyvéd vagy a közjegyző elkészíti a végleges adásvételi szerződést. Az előfoglaló szintúgy, mint a foglaló a teljes vételár részét képezi.

Előtörlesztési díj

A banki hitelezési gyakorlatban, a szerződéstől eltérő időpontban történő hitel előtörlesztés esetén, díjat számítanak fel. Mértéke bankonként változik, általában a befizetett összeg 0-2.5%-a. Egyedi esetekben az előtörlesztési díjtól a bank eltekinthet.

Építő vagy építtető

Az a természetes vagy jogi személy akinek az ingatlan építési engedély a nevére szól.

Értékbecslés

A hitelügylet biztosítékaként felajánlott ingatlan(ok) vizsgálata, amely rendszerint helyszíni szemléből is áll. A bank által megbízott független értékbecslő írásos elemzést készít, ezzel alátámasztva az általa meghatározott értéket. A megállapított érték a hitelbírálat alapját képezi, rendszerint egy ingatlan forgalmi értékének 80%-áig terhelhető hitel céllal, ez településenként és ingatlan típusonként eltérhet, továbbá az adott ingatlan minősége is értékbefolyásoló tényező lehet.

Esedékesség napja

Az a kölcsönszerződésben meghatározott nap amikor az adós/adóstárs a szerződésből adódó fizetési kötelezettségeit teljesíteni köteles.

FAIR-bank törvény

A fogyasztónak nyújtott hitelekről szóló 2009. évi CLXII. törvény és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXVIII. törvény „fair” bankrendszer néven vált ismertté. A szabályozás átláthatóvá és ez által követhetővé teszi a fogyasztói hitelszerződések kamatának alakulását. A jogszabályok vonatkozó előírásait 2015. február 01. napjától kell a bankoknak alkalmazni.

Foglaló

Az ingatlan adásvételi szerződéseknél leggyakrabban alkalmazott eszköz, amely egy a jogban meghatározott a szerződést biztosító mellékkötelezettség. A szerződéskötéskor a kötelezettség vállalás jeleként átadott pénzösszeg, gyakorlatban a szerződés biztosítására adott összeg. A foglaló a vételár részét képezi, mértékét a törvény nem határozza meg, általában 10% körüli összeg szokott lenni. A szerződés meghiúsulása esetén a foglaló az előleggel ellentétesen nem jár vissza. Egy esetleges eladói vissza lépés esetén a foglaló dupláját köteles megfizetni vevőnek minden esetben, kivéve abban az esetben, ha az adásvételi szerződés másként nem rendelkezik.

Folyósítás napja

Az a nap, amikor a Bank a hitelt/kölcsönt az ügyfél rendelkezésére bocsájtja, folyósítja.

Függőben tartás

Függőben tartásos ingatlan adásvételi szerződéseknél a függőben tartás a földhivatali függőben tartás idejét jelenti. Ez az időszak a hatályos törvények szerint jelenleg 6 hónap. Az ezen időszak alatt – ameddig az adásvétel „függőben” van – az adott ingatlant értékesíteni nem tudják illetőleg más, egyéb terhet sem tudnak terhelni az adott ingatlanra. Függőben tartásos adásvételi szerződéseket kivétel nélkül minden Magyarországi bank elfogad, ez a legelfogadottabb szerződés típus. A függőben tartási időt – 6 hó – minden fél hozzá járulása esetén meg lehet hosszabbítani, ehhez egy a mindenki akaratával megegyező kérelem és nyilatkozat szükséges.

Függő ügynök

Az a jogi személy vagy vállalkozó, aki megfelelő, a Magyar Nemzeti Banknál elismert végzettséggel vagy ennek hiányában hatósági MNB regisztrációval rendelkezik, és egy adott bank termékeit értékesíti ügyfeleknek, külső értékesítési csatornákon keresztül.

Független ügynök

Az a jogi személy vagy vállalkozó, aki megfelelő, a Magyar Nemzeti banknál elismert végzettséggel vagy ennek hiányában hatósági MNB regisztrációval rendelkezik, és több bank vagy pénzintézet termékeit értékesíti ügyfeleknek, külső értékesítési csatornákon keresztül.

Használatbavételi engedély

Egy az építésügyi hatóság által kiadott engedély, mely azt hivatott tanúsítani, hogy az adott ingatlan/építmény megfelel a magyar építési és egyéb engedélyezési terveknek, a biztonságos használatra megfelelő. Hétköznapibb nevén „lakhatási” engedélynek is szoktuk hívni.

Haszonélvezeti jog

A haszonélvező rendszerint más személy tulajdonában levő ingatlan felett rendelkezik, rendeltetésének megfelelően birtokolhatja, használhatja és hasznosíthatja azt. Két leggyakoribb fajtája az özvegyi jog, ebben az esetben a még élő házastárs jut haszonélvezethez, valamint az az eset, amikor családon belül úgy ajándékoznak egymásnak ingatlant, hogy az ajándékozó a saját részére haszonélvezetet biztosít, mellyel visszavonásig vagy holtig tartó haszonélvezetet tud gyakorolni. Visszavonás csak is kizárólag ügyvéd – vagy közjegyző jelenlétében történhet, felek egyetemleges akaratunknak megfelelően.

Hirdetmény

A bankfiókokban kifüggesztett, szolgáltatási díjakat, kamatokat és számításuk módszerét, igénylési feltételeket valamint benyújtandó dokumentumok listáját tartalmazó közlemény. A hirdetmény a bankfiókokban is megtalálható, de manapság az internetes elérése népszerűbb.

Hitelbiztosítéki érték (HBÉ)

A hitelbiztosítéki érték a bank, illetve a bank által megbízott független értékbecslő által meghatározott forgalmi értéknél – az adott ingatlan fekvésétől és minőségétől, valamint típusától, műszaki állapotától, stb. függően – kb. 10-20%-kal alacsonyabb érték. A HBÉ érték a hitel bírálat alapját képezi. Ismertebb nevén menekülési érték, az az ingatlan becslő által megállapított érték, amelyen a bank a hitel szerződés felmondás esetén 180 nap alatt értékesíteni tudja az ingatlant a piacon.

Hitelígérvény

A hitelígérvény a hitel kérelem jóváhagyását követően a bank által kiadott ígérvény mely a hitelező bankra tekintettel kötelező érvényű. Természetesen az adott bank az ígérvényhez feltételeket szabhat! Ilyen feltétel lehet például, hogy az ígérvény érvényét veszti bármely feltétel vagy ügyfél adat és kondíció változása esetén. A hitel ígérvény nem össze tévesztendő a hitel előbírálattal! Előbírálat esetén a bank a hitelképességről ad bizonylatot, ez nem egyenlő a hitel ígérvénnyel! Hitel ígérvényt EU-s és egyéb pályázatok esetén is szoktak kérni, nagyobb projektek finanszírozása esetén.

Jegybanki alapkamat

A Magyar Nemzeti Bank által a nemzetközi pénzpiacok és a magyar gazdaság helyzete alapján meghatározott kamat. Más nevén referencia kamatnak is szokták nevezni.

Jelzálogjog

A zálogjogok egy típusa a jelzálogjog. Ingatlanhitelek esetében olyan földhivatali zálogjog bejegyzése, amely alapján az ingatlan a tulajdonos birtokában maradhat annak ellenére, hogy a zálog alapján kötelezettséget (hitel vagy állami támogatás, egyéb bejegyzés) biztosít. A zálogjog fennállása alatt a tulajdonos a zálogtárgyat rendeltetésszerűen használhatja, de gondoskodnia kell értékének megőrzéséről.

Jövedelem – terhelés

A nagy gazdasági világválságot követő piacszabályozás értelmében minden Magyarországon hitelt felvevő ügyfélnek meg kell felelni az a jövedelemterhelési szabályoknak. A törvény értelmében a hitelt felvevő vagy felvevők összes havi rendszerességű igazolható jövedelme százalékos arányban meghatározva termék típusonként, és kamatperiódusonként eltérő lehet. A nem havi rendszerességű bevételeknél, mint például egy cég tulajdonos éves osztalék kifizetése, a jövedelmet az adók levonása után 12-vel kell osztani. A terhelés pontos számításánál a bankok figyelembe veszik az ügyfelek összes aktív már meglévő hitelét (jelzáloghitel, személyi hitel, hitelkeret, hitelkártya diákhitel stb.) valamint a felvenni kívánt hiteltörlesztő részletinek nagyságát is. Hitelmoratórium alatt lévő hitelek törlesztő részleteivel is számol minden bank!

Kamatfelár

Az a százalékban kifejezett kamat érték mely a bankok, pénzintézetek hasznát fejezi ki.

Kamatperiódus

A hitelügylet kamatára vonatkozó azon időszak amely alatt a kamat mértéke nem változhat, ezáltal a kamatperióduson belül mindig ugyanazt a törlesztő részletet kell fizetni. Magyarországon több elérhető periódus létezik. A teljesség igénye nélkül a következők elérhetőek a bankszektorban: 1, 3, 6 havi valamint 1, 3, 5, 10, 15, 20 éves periódus. Változó kamatozású periódusnak az 1 hó, 3 hó, 6 hó és 1 éves periódust, még fix kamatozású terméknek a 3 év, 5 év, 10 év, 15 év és 20 éves periódusú termékeket nevezzük.

Késedelmi kamat

Bármely a kölcsön vagy hitelszerződésen alapuló, ügyfél által fizetendő összeg az esedékesség napján nem kerül megfizetésre úgy az adósnak kötelessége a szerződésben meghatározott késedelmi kamatot (büntetőkamatot) fizetnie. A késedelmi kamat az esedékesség napjától a megfizetés napjáig számítódik, mértékét az adott Bank mindenkori hirdetménye tartalmazza.

Kezes

Az a természetes vagy jogi személy aki kezességet vállal arra, hogy amennyiben az adós nem teljesít úgy maga fog helyette teljesíteni . A bankok általában csak készfizető kezességet fogadnak el, mivel ebben az esetben a kezes nem követelheti, hogy a követelést először  az adóstól vagy adóstárstól hajtsák be.

Szakértőnk tanácsára van szüksége
hitelfelvétellel kapcsolatban?

KJO

A KJO a közjegyzői okirat rövidítése a bankszakmában.

Közjegyző

A közjegyző olyan hivatalos személy, akit a jogviták elkerülése és pártatlan jogi szolgáltatásért a törvény közhiteleséggel ruházott fel. Banki és pénzügyi területen a hatáskörébe tartozik többek között banki hitel szerződések hitelesítése, tanúsítványok kiállítása, valamint eseti vagy végleges banki meghatalmazások készítése. A közjegyző nem tévesztendő össze a jegyzővel.

Közjegyzői okirat

Az adott banki – többségében ingatlan fedezetű – hitelszerződéseket közjegyző hitelesíti egy közjegyzői okiratban. Ezen szerződések esetén a lényege a közjegyzői okiratnak, hogy egy esetleges nem teljesítés esetén bírósági eljárás nélkül behajtható, végrehajtható a hitel és járulékainak összege.

Központi bank

Jegybanki banknak is nevezzük a közéletben. Az a bank, aki egy adott ország monetáris politikájáért felel.  Saját működését minden esetben törvényi keretek között végzi.  A központi bankok általában állami kézben vannak, feleadatik közé tartozik többek között a fizetőeszközök értékállóságának megőrzése, bankjegy- és érme kibocsátás, a fizetési rendszerek működtetése, valamint a pénzügyi intézmények szabályozása.

Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR)

A Központi Hitelinformációs Rendszer egy zárt jellegű, a pénzügyi intézmények működését segítő hitelinformációs adatbázis. Régebbi nevén Bankközi és Hitelinformációs Adatbázis (BAR lista) A KHR-be a Bankok az adósok/adóstársak valamint az érintett hitelügylet adatait adják át, amely lehet negatív és pozitív információt is egyaránt. A KHR célja a bankok hitelezési kockázatainak csökkentése, ezen túlmenően az, hogy védje az ország pénzügyi rendszerét azokkal szemben, akik korábban igazolhatóan megpróbáltak visszaélni a magyar pénzügyi piacon.

LTV

Az LTV jelzálog típusú hiteleknél az ingatlan jelzáloggal terhelhetőségi érékét mutatja meg, általában százalékos arányban. Angol megfelelője a Loan To Value, tehát a hitel érték. Az LTV aránya az ingatlan forgalmi értékéhez mérve 80% lehet, ezt az ingatlan terhelési törvény szabályozza. A bankok ettől eltérhetnek negatív irányban! Minden esetben a bank által küldött értékbecslő határozza meg az ingatlan forgalmi értékét és az LTV-t vagyis a terhelhetőségét! A becslés alapja és LTV aránya az adott bank település kategória beosztása szerint, valamint az ingatlan típusa és állaga szerint változhat. Nagyon sok esetben nem csak az ingatlan, de az ügyfél jövedelemi helyzete is szempontként szolgál a hitel érték megállapításában! A banki becsüsök település településkategória szerint a kiemelt településeken 80% -ig engedik az ingatlan terhelését, ameddig a törvény engedi, viszont minél kisebb vagy minél kevésbé frekventált teleülésről beszélünk úgy változhat az LTV aránya negatív irányban! Extrém esetekben az LTV arány akár 20-50%-ra is csökkenhet.

Osztatlan közös tulajdon

Osztatlan közös tulajdonnak hívjuk, ha egy ingatlan egy címen és helyrajzi számon több részre van osztva. A felosztás általában ikerházak esetén áll fenn, ez a klasszikus bevett megosztása az ikerházaknak, de találkozhatunk több részre osztott ingatlanokkal is, családi házak, társas házak, sőt akár egy lakás is fel lehet osztva két vagy több részre is. A megosztás tényét ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett megosztási szerződésben kell vállalják a tulajdonosoknak. A megosztási szerződés mellékletét képezi minden esetben egy ún. megosztási vázrajz, melyen egyértelműen ábrázolva van, hogy melyik rész melyik tulajdonban van.

Ezen típusú ingatlanok hitelezhető ingatlanok körébe tartoznak, mert a megosztási szerződéssel a hitelező bank- vagy adott esetben a Magyar Államkincstár vagy egyéb szervezetek az adott ingatlan részre tudják az állami vissza nem térítendő támogatást- vagy a hitelt, egyéb terméket terhelni jelzálog formájában. Osztatlan közös tulajdon értékesítése esetén a tulajdonos társnak- vagy társaknak elővásárlási joga áll fenn! Az elővásárlási jogról minden esetben lemondó nyilatkozat szükséges, mely nélkül hitelképtelen az ingatlan a hatályos magyar törvények szerint.

Referencia kamat

A referencia kamatot más néven irányadó kamatlábnak is nevezzük, mert ez az az irányadó kamat, amelyhez minden bank termék árazását igazítja.
A referencia kamatot a központi bankok állapítják meg, mely alapján a kereskedelmi bankok a referencia kamat és kamatfelár ellenében nyújtják hiteleiket.

Teljes hitel díj mutató (THM)

A teljes hitel díj mutató az ügyfél megfelelő tájékoztatásra szolgál, a hitelügyletek költségeit (tényleges terheit) mutatja százalékos formában.  Érthetőbben a bank és az esetleges harmadik személy felé fizetendő összes költségeket tartalmazza. Ezek általánosságban a következők lehetnek: a belső kamatláb, mely a bank felé fizetendő tőketartozás hiteldíja, szerződéskötési díj, folyósítási jutalék, közjegyzői díj, valamint az ingatlan értékbecslési díja (építési hiteleknél a helyszíni szemlék díjai) A THM számításának képletét a 83/2010. (III.25.) kormányrendelet tartalmazza.

Törlesztési biztosítás

Úgynevezett kockázati biztosítás, amely alapján a biztosított munkanélkülisége, rokkantsága vagy halála esetén a biztosító fizeti részben vagy teljes egészében a kapcsolódó hitelből fennálló tartozást. Keresőképtelenség esetén általában a biztosított időszak, vagyis amíg fizeti a biztosító a törlesztő részletet az 6 hó!

Tulajdonjog fenntartás

Tulajdonjog fenntartásnál az ingatlan tulajdonosa az adásvételi szerződésben fenntartja magának a tulajdonjogot mindaddig amíg a teljes vételár megfizetésre nem kerül, ez egyben azt is jelenti, hogy a teljes vételár megfizetéséig az eladó nem adhatja el új vevőnek az ingatlant és természetesen nem is terhelheti azt jelzáloggal. Amennyiben a vételár kiegyenlítődik, úgy az eladónak külön okiratban kell hozzájárulnia az új tulajdonos tulajdonjog bejegyzéséhez. Kockázati tényező tulajdonjog fenntartás esetén, hogy bár a tulajdonos nem adhatja el az ingatlant és nem is terhelheti jelzáloggal, de más egyéb például végrajtói jog rá kerülhet az ingatlan tulajdoni lapjára.

Türelmi idő

Azt az időszakot jelöli ameddig az adós/adósok csak kamatot (esetleg kezelési költséget) fizet a Bank felé, tőketörlesztést nem. Rendszerint valamely megtakarítási termékkel kombinált (lakástakarékkal kombinált) hitelek esetében alkalmazott konstrukció. A türelmi idő a teljes futamidő részét képezi! Vannak úgynevezett államilag szabályozott türelmi idők is, ilyen lehet a babaváró hitel türelmi ideje. Babaváró hitel esetén a türelmi idő, pontosabban moratórium ideje – megszületett gyermek esetén 3 év – a futamidő automatikus hosszabbodásával jár együtt. Egy harmadik típus lehet ebben a körben az építési hitelek türelmi ideje, bár ezt kevés bank alkalmazza, de a türelmi idő ezen típusánál addig tart a türelmi idő, még az ingatlan elkészül – természetesen egy végső elkészülési határidőt szabnak ki ez esetben!

Vagyonbiztosítás

A vagyonbiztosítás a bankszakmában rendszerint az ingatlan biztosítását jelenti. Főként jelzálog típusú hitelek esetén kerül előtérbe, mert a hitelező bank vagyon (ingatlan) biztosítás nélkül nem folyósít hitelt! Vagyonbiztosítás lehet ingatlan és ingóság biztosítása, de bármely vagyoni körünkbe tartozó biztosítás is.

Végtörlesztés

Az adós hitelszerződése alapján fennálló valamennyi tartozásának a lejáratot megelőző egyösszegű előtörlesztését (befizetését) jelenti.

Visszahívást kérek!

Adataid megadása után hitelszakértő kollégánk felveszi veled a kapcsolatot. Minden szolgáltatásunk teljes egészében kötelezettség és díjmentes.

    *-al jelölt mező kitöltése kötelező

    Kérj visszahívást szakértő kollégáinktól!
    Pontosan milyen feltételek mellett mennyi hitelhez juthatsz a bevételeid alapján? Milyen állami támogatásra vagy jogosult? Segítünk, hogy tisztábban lásd a lehetőségeid.
    Kérjen visszahívást szakértő Kollégáinktól!